Hola famílies,

Els infants es comencen a expressar plàsticament molt aviat, és un acte que els aporta plaer, curiositat i fascinació, tant és amb el suport en què ho facin o el material amb què treballin, la qüestió  és fer.

La pintura és una de les activitats plàstiques per excel·lència, és una forma d’expressió que potencia la imaginació i afavoreix l’exteriorització de sentiments.

Els ofereix als infants múltiples maneres d’expressar-se, ja sigui amb les mans, els dits, només s’ha de trobar la manera idònia per treballar aquesta expressió, la plàstica.

L’objectiu principal de l’expressió plàstica és utilitzar qualsevol procés gràfic i gaudir-ne per manifestar-se de manera espontània i comunicar-se amb l’entorn, aquest tipus d’expressió permet el treball de la creativitat, ja que és un element de comunicació amb el qual l’infant pot entrar en contacte de manera activa i directa, i multiplicar així els seus recursos expressius.

A la nostra escola l’expressió plàstica forma part del nostre dia a dia per la seva importància en el desenvolupament integral dels infants, i aquesta setmana les Girafes hem realitzat una activitat ben divertida i diferent, aquesta setmana hem decidit expressar-nos amb el peus!

Així doncs vam decidir passejar-nos per la neu tot creant un camí de sentiments de color blanc.

En aquest passeig tan divertit només hem trobat una dificultat, i era mantenir-nos drets amb els peus plens de pintura, però sense cap dubte ha estat un repte que hem superat treballant l’equilibri, que exerceix un paper molt important en el control corporal, un equilibri correcte és la base fonamental d’una bona coordinació dinàmica general i de qualsevol activitat autònoma dels membres superiors i inferiors.

Us deixem un recull d’imatges d’aquest passeig tan especial!

Una abraçada!!

Belén