Escola Infantil Peggy

Som Peggy, som…

Compartir

Aprenentage i diversió

Crear i créixer

Experimentació

Música, plàstica, psicomotricitat

Provar, identificar

La Peggy-Actualitat !!