Hola famílies!

Els Dofins han estat molt entretinguts descobrint el joc heurístic. És una activitat educativa en què un grup d’infants organitzats individualment poden explorar diferents materials.

Aquesta activitat proposa l’exploració sensorial motriu, i cognitiva, que permet explorar i descobrir els objectes en un clima de calma i tranquil·litat. Els infants interactuen amb l’entorn, afavoreix l’autonomia i la llibertat, mantenint i respectant el ritme evolutiu d’aprenentatge, aprendre a valorar, conservar i respectar el material i sobretot a fomentar l’hàbit de compartir, estimular i respectar als seus companys.   

El material que s’utilitza és inespecífic (taps de suro, cadenes, pots de metall, tubs de mànega,… ).  Els infants interactuen amb el material de forma diversa i descobreixen que poden omplir i buidar, posar i treure, agrupar i separar, entre d’altres. 

Quan acaba el joc també estem aprenent, és hora de recollir i classificar el material a la bossa corresponent.

Els seus objectius són:

  • Treballar la motricitat fina i la coordinació de les dues mans simultàniament.
  • Treballar la capacitat d’atenció durant el joc.
  • Mostrar iniciativa pròpia a l’hora d’explorar els materials.
  • Escanejar els materials i identificar les qualitats (color, mida forma, textura,..) i també qualitats del so (fort-fluix, agut-greu).
  • Adquirir l’hàbit d’endreçar i classificar el material.
  • Marcar el mateix ritme d’aprenentatge. 

Esperem que gaudiu de les fotografies!

Laia i Ana

Sorral

Sorral

Un espai ple de reptes i possibilitats!!