Hola famílies !!

L’experimentació és la base dels aprenentatges dels infants, a la nostra escola l’hi donem molta importància i procurem fer diferents tipus d’aquestes activitats. Els infants exploren lliurement el material i objectes que tenen a l’abast afavorint el desenvolupament sensorial.

El paper de l’adult és preparar els materials i l’espai. Vigila si necessiten ajuda però no controla el joc, la mainada juga lliurement explorant el que els hi ve de gust.

L’experimentació i l’observació són els mecanismes bàsics d’aprenentatge des del naixement. Els infants necessiten experimentar amb els objectes i els materials per descobrir-ne les qualitats, les propietats i els comportaments; i anar adquirint coneixements.  Els aprenentatges es realitzen manipulant objectes, experimentant amb diferents materials que estimulen tots els sentits.

L’experimentació,per tant, és un dels elements clau en l’aprenentatge i desenvolupament dels infants. Els hi permet actuar, conèixer i observar per ells mateixos.

Els infants van descobrint el món que els envolta mitjançant els sentits. A la classe dels Cargols donem molta importància al desenvolupament sensorial i amb l’ajuda de diferents activitats, jocs, cançons, etc. treballem pel seu bon desenvolupament.

El sentit del tacte el tenim situat per tot el cos, a la pell. Ens ajuda a connectar amb tot el que ens envolta. És el sentit que primer es desenvolupa i l’últim que es perd. Ens preguntem si sabíeu que el tacte és el primer sentit que es desenvolupa a l’úter i l’últim en desaparèixer abans de morir…? Això ens pot donar una idea de la importància que té a les nostres vides, i per això és molt important millorar el to muscular dels infants.

Aquest sentit ens permet conèixer la forma, la mida i la textura dels objectes i sentir el fred, la calor, la pressió i el dolor. Per això, hi ha psicòlegs que diuen que el tacte és un compendi dels cinc sentits.

En la vida quotidiana trobem elements molt rics a nivell sensorial i dins de les nostres possibilitats, els hem d’aprofitar. Hem de deixar que els infants els manipulin, els toquin, que se’ls posin a la boca… sempre sota la nostra supervisió i evitant situacions de perill.

Al néixer els infants reben moltes sensacions i les més valuoses són a través de la pell. És molt important el contacte corporal tant a nivell físic com psíquic pel seu bon desenvolupament maduratiu.

Aquesta vegada hem experimentat amb farina, material suau i de color blanc que sembla ha agradat força als Cargols.

Petonets!!

Núria