Hola famílies,

Com sabeu a la classe tenim diferents racons i uns dels que més els agrada és el del joc simbòlic. Ja sigui la cuineta, el mercat, la perruqueria, les nines.

En aquest ambient d’aprenentatge es pretén afavorir el desenvolupament del joc simbòlic en funció del desenvolupament que tinguin els infants. Es tracta de poder representar rols i accions socials en un ambient que ajudi a desenvolupar el joc i la capacitat dels infants de recrear situacions i proposar-ne de noves a l’hora que es dona una interacció amb els altres infants i una relació amb els objectes i espais que són utilitzats en funció de la simbologia que aporten els nens i nenes en el joc i en la representació del rols.

El joc simbòlic és un dels jocs més demanats en la primera infància el qual aporta vivències significatives a l’infant, recreant situacions quotidianes que l’ajuden a comprendre i a interioritzar determinats rols i relacions socials i familiars. Abans d’iniciar-se en el joc simbòlic cal haver pogut posar en pràctica el que s’anomena joc pre-simbòlic que consisteix en poder vivenciar i experimentar determinats comportaments en objectes i persones com l’aparèixer-desaparèixer o el construir-destruir.

A partir del desenvolupament i vivència d’aquestes accions contraposades, l’infant pot anar simbolitzant les accions i els objectes en funció de les necessitats de representació.

Per tant, és molt important poder conèixer els processos mentals pels quals es construeix el joc simbòlic i poder disposar i promoure espais i materials que puguin afavorir i acompanyar aquests processos i els diferents estadis del joc simbòlic en els infants.

En tots els ambients d’aprenentatge cal poder estar atents a les necessitats i interessos dels infants i als seus canvis per tal d’aportar els canvis als ambients en consonància als moments i processos dels nens i nenes.

Aquest tipus de joc ens permet…

  • Espais destinats a l’activitat lúdica que necessita una participació 
    lliure, imaginativa i creadora per part dels infants.
  • Permeten als infants recrear experiències quotidianes, assumir rols diferents als habituals i faciliten la representació de situacions viscudes així com el treball de les emocions experimentades en cada situació.
  • Permeten treballar actituds de col·laboració, de respecte i d’integració.
  • Permeten un ús diversificat del llenguatge i exigeixen la planificació compartida de l’acció i el respecte per unes normes.

Us deixem unes fotografíes on podreu veure com gaudeixen. 

Un petó!!!

Laia

Sorral

Sorral

Un espai ple de reptes i possibilitats!!